Please fill this field
Matteo ADINOLFI Matteo ADINOLFI
Matteo ADINOLFI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Latina

9e zittingsperiode Matteo ADINOLFI

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Fractie Identiteit en Democratie - Lid

National parties

  • 02-07-2019 ... : Lega (Italië)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie begrotingscontrole
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 11-02-2020 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 02-07-2019 ... : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 ... : Commissie industrie, onderzoek en energie

Contact

Bruxelles

Strasbourg