Please fill this field
László TRÓCSÁNYI László TRÓCSÁNYI
László TRÓCSÁNYI

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Hongarije - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hongarije)

Geboortedatum : , Budapest

Home László TRÓCSÁNYI

Lid

AFCO
Commissie constitutionele zaken
DMAG
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken

Laatste activiteiten

Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan HU

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – A következő többéves pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik a nemzetgazdaságok válság utáni fellendítésében, ezért szükséges, hogy ambiciózus és megfelelő méretű legyen. A krízis súlyosságára való tekintettel ugyanakkor a Bizottság által létrehozni tervezett Helyreállítási Alapra is szükség van, de az nem történhet a hagyományos uniós politikák – a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika - rovására, amelyek már többszörösen bizonyították hasznosságukat. Magyarország az elmúlt években kiemelkedő gazdasági sikert ért el, most a járvány kezelésében is élen jár, ennek köszönhetően a koronavírus okozta válság várhatóan kevésbé fogja megviselni a magyar gazdaságot, mint az uniós átlagot. Ezt a jó teljesítményt ugyanakkor nem érheti anyagi hátrány uniós szinten. Az Unió nem jutalmazhatja mások felelőtlen gazdálkodását, vagy a járvány félrekezelését a helyreállításra szánt forrásokból. A felzárkózás és a gazdasági növekedés előmozdítása a kohéziós politikán keresztül kulcsfontosságú lesz a válságot követően. A kohéziós támogatások felhasználásában a közelmúltban bevezetett rugalmasságot pedig legalább az új többéves pénzügyi keret első éveiben meg kell őrizni. Az EP éles kritikát fogalmaz meg az Európai Bizottsággal szemben, mikor az EU hitelességének megőrzése érdekében felszólítja a Bizottságot, hogy a helyreállítási stratégia bemutatásakor tartózkodjon a félrevezető adatok prezentálásától, valamint pénzügyi varázslatok és kétséges multiplikátor hatások használatától. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen HU

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Az Európai Bizottság a 2016/797 és a 2016/798 számú irányelvek módosítását javasolta sürgőségi eljárásban, mivel 17 tagállam nem tudta határidőn belül átültetni a jogszabályokat nemzeti jogrendjébe a COVID-19 világjárvány okozta fennakadások miatt. Az átültetési határidőt az irányelvek június 16-ban határozták meg, és az Európai Bizottság három hónapos halasztást javasolt, azaz szeptember 16-ikát. A Coreper által jóváhagyott változat december 31-ig javasolta az átültetési határidő kitolását. Az Európai Parlament által javasolt kitolási határidő pedig október 31. volt. Sajnálatos, hogy mivel a tanácsi álláspont és a parlamenti álláspont eltérőek, ezért intézményközi egyeztetésekre lehet szükség, ami a jogszabály elfogadásának halasztását eredményezheti. Ennek ellenére támogattam szavazatommal a parlamenti javaslat elfogadását, mivel az is kedvezőbb a tagállamok számára az Európai Bizottság javaslatától.

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) HU

14-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

László TRÓCSÁNYI
László TRÓCSÁNYI

op EP NEWSHUB

RT @toth_edina: The @EU_Commission’ #biodiversity protection plan will bring more resilience and is mutually reinforcing. Healthy ecosystems will protect citizens from potential health crises like #COVID-19, and will speed up the transition of Europe to climate neutrality. #BiodiversityDay2020 https://t.co/t76x0iYG8x 

Contact

Bruxelles

Strasbourg