• Jaime   VALDIVIELSO DE CUÉ  

Jaime VALDIVIELSO DE CUÉ : Parlementaire vraag/vragen - 5de zittingsperiode 

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Wijn  
- E-0706/2004 - Commissie  
Wijn  
- E-3012/2003 - Commissie  
Wijn  
- H-0949/2001 - Commissie