Jaime
VALDIVIELSO DE CUÉ

Parlementaire vraag/vragen - 5de zittingsperiode Jaime VALDIVIELSO DE CUÉ

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Wijn

26-02-2004 E-0706/2004 Commissie

Handel

23-10-2003 E-3128/2003 Commissie

Wijn

14-10-2003 E-3012/2003 Commissie

Forest Focus en bosbrandpreventie

28-08-2003 O-0059/2003 Commissie

Geografische tolheffingen

12-06-2003 P-2030/2003 Commissie

Blokkage van snelwegen

29-11-2002 P-3485/2002 Commissie

Uitbreiding

18-07-2002 E-2169/2002 Commissie

Regionaal beleid

10-07-2002 E-2049/2002 Commissie

Interne markt

10-07-2002 E-2048/2002 Commissie

Scheepsbouw

16-05-2002 O-0033/2002 Commissie

Visserij

06-05-2002 E-1267/2002 Commissie

Staalhandel

11-03-2002 P-0770/2002 Commissie

Interne markt

08-01-2002 E-3589/2001 Commissie

Voedselveiligheid

04-01-2002 P-3564/2001 Commissie

Wijn

30-11-2001 H-0949/2001 Commissie