Veuillez remplir ce champ
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Denemarken - Socialdemokratiet (Denemarken)

Geboortedatum : , Koge

Schriftelijke stemverklaringen Marianne VIND

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) DA

13-02-2020

Der er stadig langt til ligestilling mellem kønnene – globalt såvel som i EU. Den danske socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet mener derfor, at ligestilling bør tænkes aktivt ind i beslutninger på globalt plan og på EU-niveau. Derfor støtter vi også beslutningens centrale budskab. Det gælder særligt det forhold, at EU skal være en stærk stemme og øve indflydelse i FN-regi i retning af øget global ligestilling mellem kønnene. Vi er dog uenige i enkelte af de konkrete løsninger, som præsenteres i beslutningen.

Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) DA

26-11-2019

Socialdemokratiet står fast på, at asyl-, justits-, flygtninge- og integrationspolitikken er og forbliver et dansk anliggende. Denne beslutning fra Europa-Parlamentet ændrer ikke på, at Danmark på disse områder er dækket af det danske retsforbehold.
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet har stemt imod delelementer i beslutningsteksten, der opfordrer Unionens medlemsstater til bl.a. hjemtagelse af fremmedkrigeres børn. Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for, at EU skal diktere denne del af den danske flygtninge- og udlændingepolitik. Endelig har vi afstået fra at stemme på en række områder, som omfattes af det danske retsforbehold, og som derfor ikke påvirker den danske retspolitik.
Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for yderligere EU-integration. Den eksisterende arbejdsdeling mellem medlemsstater og EU bør respekteres, hvori rapporten på flere områder går for langt i forhold til et fælles migrations- og asylsystem.
Dog må der heller ikke herske tvivl om, at vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter børnekonventionen og anerkender børns ret til særlig beskyttelse og princippet om hensyn til barnets tarv. Børnekonventionen er vigtig og skal efterleves internationalt, som den også bliver i Danmark.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G354
    1047 Brussels