Please fill this field
Antoni COMÍN I OLIVERES Antoni COMÍN I OLIVERES
Antoni COMÍN I OLIVERES

Niet-fractiegebonden leden

Spanje - Junts per Catalunya - Lliures per Europa (Spanje)

Geboortedatum : , Barcelona

Home Antoni COMÍN I OLIVERES

Lid

DEVE
Commissie ontwikkelingssamenwerking
DANZ
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-MX
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Contact

Bruxelles

Strasbourg