• Giles   CHICHESTER  

Giles CHICHESTER : Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
ADVIES inzake innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake meer voordelen door EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 
ADVIES inzake mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020  
- PETI_AD(2011)462744 -  
-
PETI 
ADVIES inzake een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie  
- ITRE_AD(2011)460921 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het garanderen van onafhankelijke effectbeoordelingen  
- ITRE_AD(2010)448644 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie  
- ITRE_AD(2010)430833 -  
-
ITRE