Kateřina
KONEČNÁ

Voorstellen voor een besluit van de Unie - 8e zittingsperiode Kateřina KONEČNÁ

Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie

18-12-2018 B8-0591/2018 In behandeling
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS