Kateřina
KONEČNÁ

Schriftelijke vragen - 8e zittingsperiode Kateřina KONEČNÁ

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

European Defence Fund EN

22-11-2018 E-005894/2018 Commissie

Bark beetles EN

06-11-2018 E-005612/2018 Commissie

The fashion industry EN

10-07-2018 E-003784/2018 Commissie

Electronic toll system EN

18-09-2017 E-005777/2017 Commissie