Kateřina KONEČNÁ : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie  
- IMCO_AD(2020)643178 -  
-
IMCO 
Opinions - as shadow rapporteur 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie  
- TRAN_AD(2020)644889 -  
-
TRAN 
Opinions - as shadow rapporteur 
Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact