Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Tsjechië - Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Geboortedatum : , Nový Jičín

Opinions - as shadow rapporteur Kateřina KONEČNÁ

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Contact

Bruxelles

Strasbourg