Anne SANDER : Home 

Lid 

BURO  
Bureau van het Europees Parlement 
QUE  
Quaestoren 

Verantwoordelijkheden als quaestor: 

  • Individuele verzoeken of klachten in verband met de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden (met name de artikelen 5, 6, 17, 31, 67 en 72 van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden)
  • Bijstand aan gehandicapte leden (artikel 30 van het Statuut van de leden)
  • Uitzonderingen met betrekking tot de leeftijd van stagiairs
  • Faciliteiten voor de ontvangst van bezoekersgroepen
  • Restaurants, lounges en bars en gebruik van andere cateringdiensten voor de leden
  • Betrekkingen met de Ombudsman bij zaken in verband met de verantwoordelijkheden van de quaestoren
  • Lid van de Werkgroep gebouwen, vervoer en een groen Parlement van het Bureau
  • Betrekkingen met de nationale en lokale autoriteiten in de drie vergaderplaatsen van het Parlement
  • Lid van het Raadgevend Comité voor de behandeling van klachten over intimidatie door leden van het Europees Parlement
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Laatste activiteiten 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact