Saïd
EL KHADRAOUI

Parlementaire vraag/vragen - 6de zittingsperiode Saïd EL KHADRAOUI

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Slechte resultaten crashtest van Chinese wagen

31-03-2009 P-2609/2009 Commissie

Vrije reclame voor geneesmiddelen op recept

05-02-2009 E-0944/2009 Commissie

Internetfarmacie

04-02-2009 E-0882/2009 Commissie

Ongevallen op de Europese wegen

29-01-2009 P-0691/2009 Commissie

Gedrag sociale netwerksites reden tot ontslag

12-01-2009 E-0142/2009 Commissie

Privacy op sociale netwerksites

12-01-2009 E-0141/2009 Commissie

Rookverbod in de horeca

02-12-2008 H-1001/2008 Commissie