Saïd
EL KHADRAOUI

Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 7de zittingsperiode Saïd EL KHADRAOUI

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement