• Saïd   EL KHADRAOUI  

Saïd EL KHADRAOUI : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de voorkoming van negatieve gevolgen van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/6/EG tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten  
- P7_DCL(2010)0094 - Vervallen  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 165 - 24-03-2011