Veuillez remplir ce champ
Saïd EL KHADRAOUI Saïd EL KHADRAOUI
Saïd EL KHADRAOUI
België

Geboortedatum : , Leuven

5de zittingsperiode Saïd EL KHADRAOUI

Fracties

  • 07-10-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties

  • 07-10-2003 / 19-07-2004 : Socialistische Partij (België)

Leden

  • 23-10-2003 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Slovenië
  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Plaatsvervanger

  • 21-10-2003 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over aandacht voor jeugd bij beleidsmaatregelen buiten het jeugdbeleid

03-05-2004 P5_DCL(2004)0035 Vervallen
Bart STAES Eurig WYN Saïd EL KHADRAOUI
Datum bekendmaking : 03-05-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 26 - 06-05-2004

Schriftelijke verklaring over geluidsoverlast door luchthavens

10-03-2004 P5_DCL(2004)0018 Vervallen
Anne VAN LANCKER Jan DHAENE Saïd EL KHADRAOUI Nelly MAES
Datum bekendmaking : 10-03-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 54 - 06-05-2004