Veuillez remplir ce champ
David CASA David CASA
David CASA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Geboortedatum : , Valletta

6de zittingsperiode David CASA

Fracties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Plaatsvervanger

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een noodplan voor fiscale ontlasting van de KMO

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Vervallen
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 39 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over harmonisatie van de belastingstelsels van de lidstaten van de Europese Unie door invoering van een gezinsquotiënt

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Vervallen
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 23 - 08-05-2009

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  JAN3Q

  1047 Bruxelles