Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , München

6de zittingsperiode Christian EHLER

Fracties

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 10-04-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Commissie internationale handel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-03-2007 / 15-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-02-2006 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met India

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

08-05-2008 ECON_AD(2008)400563 PE 400.563v02-00 ECON
Christian EHLER

ADVIES inzake een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie - Groenboek

03-10-2006 ECON_AD(2006)376670 PE 376.670v02-00 ECON
Christian EHLER

ADVIES inzake de Europese veiligheidsstrategie

17-03-2005 ITRE_AD(2005)353510 PE 353.510v03-00 ITRE
Christian EHLER

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over broeikasgasemissies door de veehouderij

28-03-2007 P6_DCL(2007)0036 Vervallen
Romana JORDAN Christian EHLER
Datum bekendmaking : 28-03-2007
Vervaldatum : 28-06-2007
Aantal ondertekenaars : 36 - 29-06-2007

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Strasbourg