Milan
CABRNOCH

Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode Milan CABRNOCH

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ONTWERPADVIES Samen werken aan gezondheid: Een EU-strategie voor 2008-2013

26-06-2008 EMPL_AD(2008)404784 PE 404.784v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH