Milan
CABRNOCH

Bijdragen aan plenaire debatten - 6de zittingsperiode Milan CABRNOCH

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)

25-10-2006 P6_CRE(2006)10-25(18)

Stemverklaringen

06-09-2006 P6_CRE(2006)09-06(8)

Stemverklaringen

05-04-2006 P6_CRE(2006)04-05(7)

Sociale bescherming en kwaliteitszorg

27-04-2005 P6_CRE(2005)04-27(10)

Sociale situatie in de Unie

08-03-2005 P6_CRE(2005)03-08(7)