Please fill this field
Milan CABRNOCH Milan CABRNOCH
Milan CABRNOCH
Tsjechië

Geboortedatum : , Čáslav

6de zittingsperiode Milan CABRNOCH

Fracties

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Leden

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger

  • 22-07-2004 / 27-09-2004 : Commissie vervoer en toerisme
  • 28-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ONTWERPADVIES Samen werken aan gezondheid: Een EU-strategie voor 2008-2013

26-06-2008 EMPL_AD(2008)404784 PE 404.784v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de interoperabiliteit van medische informatiesystemen

22-10-2007 P6_DCL(2007)0091 Vervallen
Milan CABRNOCH
Datum bekendmaking : 22-10-2007
Vervaldatum : 05-02-2008
Aantal ondertekenaars : 50 - 05-02-2008

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.