Bogusław
ROGALSKI

Ontwerpresolutie(s) - 6de zittingsperiode Bogusław ROGALSKI

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement