Veuillez remplir ce champ
Bogusław ROGALSKI Bogusław ROGALSKI
Bogusław ROGALSKI
Polen

Geboortedatum : , Maków Mazowiecki

6de zittingsperiode Bogusław ROGALSKI

Fracties

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties

 • 20-07-2004 / 24-01-2006 : Liga Polskich Rodzin (Polen)
 • 25-01-2006 / 02-12-2008 : Forum Polskie (Polen)
 • 03-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Polen)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over discriminatie op grond van afkomst

20-10-2008 P6_DCL(2008)0089 Vervallen
Bogusław ROGALSKI
Datum bekendmaking : 20-10-2008
Vervaldatum : 05-02-2009
Aantal ondertekenaars : 51 - 09-02-2009

Schriftelijke verklaring over Tibet

07-05-2008 P6_DCL(2008)0041 Vervallen
Bogusław ROGALSKI
Datum bekendmaking : 07-05-2008
Vervaldatum : 09-09-2008
Aantal ondertekenaars : 12 - 10-09-2008

Schriftelijke verklaring over de aanval op Birmaanse monniken

29-10-2007 P6_DCL(2007)0094 Vervallen
Bogusław ROGALSKI
Datum bekendmaking : 29-10-2007
Vervaldatum : 12-02-2008
Aantal ondertekenaars : 28 - 12-02-2008

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.