Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact