Please fill this field
Vito BONSIGNORE Vito BONSIGNORE
Vito BONSIGNORE
Italië

Geboortedatum : , Bronte

6de zittingsperiode Vito BONSIGNORE

Fracties

 • 20-07-2004 / 07-05-2006 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 08-05-2006 / 11-06-2006 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau
 • 12-06-2006 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Ondervoorzitter

National parties

 • 20-07-2004 / 10-06-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italië)
 • 11-06-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Leden

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 12-06-2006 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger

 • 22-07-2004 / 15-09-2004 : Begrotingscommissie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.