Marc TARABELLA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Contact