Younous
OMARJEE

Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode Younous OMARJEE

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie

16-10-2013 REGI_AD(2013)519804 PE 519.804v02-00 REGI
Patrice TIROLIEN

ADVIES inzake de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – overkoepelende mededeling

07-05-2012 REGI_AD(2012)483783 PE 483.783v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA

ADVIES inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

07-05-2012 REGI_AD(2012)483782 PE 483.782v02-00 REGI
Ana Maria MIRANDA PAZ