Younous
OMARJEE

Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode Younous OMARJEE

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

27-03-2013 REGI_AD(2013)505979 PE 505.979v04-00 REGI
Younous OMARJEE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

08-11-2012 REGI_AD(2012)494633 PE 494.633v02-00 REGI
Younous OMARJEE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid

20-09-2012 REGI_AD(2012)489430 PE 489.430v02-00 REGI
Younous OMARJEE