Marco CAMPOMENOSI : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact