Please fill this field
Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , GENOVA

Advies als rapporteur Marco CAMPOMENOSI

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het geneesmiddelentekort - manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

Contact

Bruxelles

Strasbourg