Christel SCHALDEMOSE : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Laatste activiteiten 

Contact