Rovana PLUMB : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 

Laatste activiteiten 

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) RO  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact