• Francesco   FERRARI  

Francesco FERRARI : Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de regionale ontwikkeling betreffende aspecten van het toerisme in de kustgebieden (sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo nelle regioni costiere)  
- TRAN_AD(2008)412095 -  
-
TRAN