Udo BULLMANN : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact