Armonia BORDES : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lutte ouvrière (Frankrijk)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Economische en Monetaire Commissie
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie en delegatie voor de betrekkingen met Kazachstan, Kirghizstan, Oezbekistan Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Economische en Monetaire Commissie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128