Carlo
FATUZZO

Parlementaire vraag/vragen - 6de zittingsperiode Carlo FATUZZO

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Gasmeters

20-03-2009 E-2196/2009 Commissie

Verplichte etikettering 'Made in...'

15-09-2005 E-3348/2005 Commissie

Drukken van bankbiljetten van 1 euro

15-09-2005 E-3347/2005 Commissie

Uitbuiting van kinderarbeid

16-03-2005 O-0038/2005 Commissie