Please fill this field
Carlo FATUZZO Carlo FATUZZO
Carlo FATUZZO
Italië

Geboortedatum : , Genova

6de zittingsperiode Carlo FATUZZO

Fracties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito Pensionati (Italië)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Stemverklaringen

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

Stemverklaringen

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over gelijke toegang tot de publieke omroep en pluriformiteit van de politieke informatie in Italië

12-12-2005 P6_DCL(2005)0081 Vervallen
Luca ROMAGNOLI Carlo FATUZZO Marco PANNELLA
Datum bekendmaking : 12-12-2005
Vervaldatum : 12-03-2006
Aantal ondertekenaars : 29 - 12-03-2006

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.