Massimo CARRARO : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Italië)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Slovenië

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad een het Europees Parlement - Organisatie en beheer van het Internet - Internationale en Europese beleidskwesties 1998-2000 - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds (7260/2000 - COM(1999)229 - C5-0204/2000); - over het vrije verkeer van personen (9748/1999 - C5-0197/2000 - 1999/0103(AVC)); - over het luchtvervoer (9749/1999- C5-0198/2000 - 1999/0104(AVC)); - inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg (9750/1999 - C5-0199/2000 - 1999/0105(AVC)); - inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (9751/1999 - C5-0200/2000)- 1999/0106(AVC)); betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC)); inzake de handel in landbouwproducten (9753/1999 - C5-0202/2000-1999/0108(AVC)); - inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (9755/1999 - C5-0203/2000 - 199/0109(AVC)) - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van het terrorisme met inachtneming van de mensenrechten  
- P5_DCL(2002)0004 - Vervallen  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Datum bekendmaking : 12-03-2002
Vervaldatum : 12-06-2002
Aantal ondertekenaars : 27 - 13-06-2002