Pernille
FRAHM

Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode Pernille FRAHM

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'arrestation de journalistes au Laos FR

30-06-2003 B5-0354/2003

PROPOSITION DE RÉSOLUTION les violations des droits humains en Egypte FR

07-04-2003 B5-0224/2003