Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt  
- BUDG_AD(2020)644820 -  
-
BUDG 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact