Catherine GRISET : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Vergaderrooster van het Parlement - 2021 FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Vergaderrooster van het Parlement - 2022 FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact