Anna Maria
CORAZZA BILDT

Individuele ontwerpresoluties - 8e zittingsperiode Anna Maria CORAZZA BILDT

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143