• Anna Maria   CORAZZA BILDT  

Anna Maria CORAZZA BILDT : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM