Mitro
REPO

Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode Mitro REPO

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst

24-01-2014 CULT_AD(2014)521822 PE 521.822v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei

19-12-2012 CULT_AD(2012)497789 PE 497.789v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel

19-12-2012 CULT_AD(2012)497788 PE 497.788v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020)

10-07-2012 IMCO_AD(2012)488046 PE 488.046v02-00 IMCO
Emma McCLARKIN

ADVIES inzake het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers

24-01-2012 CULT_AD(2012)474001 PE 474.001v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake het voorkomen van voedselverspilling: strategieën voor een doelmatiger voedselvoorzieningsketen in de EU

18-10-2011 IMCO_AD(2011)472037 PE 472.037v03-00 IMCO
Anna Maria CORAZZA BILDT

ADVIES over de Innovatie-Unie: voorbereiding van Europa op een wereld na de crisis

23-03-2011 IMCO_AD(2011)456879 PE 456.879v03-00 IMCO
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES