Mitro
REPO

Parlementaire vraag/vragen - 7de zittingsperiode Mitro REPO

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

VP/HR - Crimean Tatars EN

10-04-2014 E-004451/2014 Commissie

Decision on the regional LNG terminal location EN

18-12-2013 E-014304/2013 Commissie

Call for a new six-pack! EN

11-06-2013 E-006785/2013 Commissie

Is Apple restricting competition in Europe? EN

16-04-2013 E-004291/2013 Commissie

European horsemeat scandal EN

25-02-2013 E-002049/2013 Commissie

Abuses in retail trade supply chains EN

22-01-2013 E-000618/2013 Commissie