Mitro
REPO

Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 7de zittingsperiode Mitro REPO

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over een nieuwe strategie voor consumentenbeleid

21-10-2011 A7-0369/2011 PE 469.961v03-00 IMCO
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES

VERSLAG over governance en partnerschap op de interne markt

23-03-2011 A7-0083/2011 PE 456.686v03-00 IMCO
Sandra KALNIETE

VERSLAG over de toekomst van de Europese normalisatie

07-10-2010 A7-0276/2010 PE 442.975v02-00 IMCO
Edvard KOŽUŠNÍK