Please fill this field
Mitro REPO Mitro REPO
Mitro REPO
Finland

Geboortedatum : , Heksinki

7de zittingsperiode Mitro REPO

Fracties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finland)

Leden

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Pakistan: recente gevallen van vervolging

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.1)

Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.2)

Situatie in Noord-Korea

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de herziening van het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld

18-03-2010 IMCO_AD(2010)439078 PE 439.078v02-00 IMCO
Mitro REPO

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst

24-01-2014 CULT_AD(2014)521822 PE 521.822v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei

19-12-2012 CULT_AD(2012)497789 PE 497.789v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel

19-12-2012 CULT_AD(2012)497788 PE 497.788v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.