Jean-Paul
BESSET

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode Jean-Paul BESSET

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanscherping van het verbod op het afsnijden van haaienvinnen in de Europese Unie

20-09-2010 P7_DCL(2010)0071 Aangenomen
Jean-Paul BESSET Chris DAVIES Sirpa PIETIKÄINEN Daciana Octavia SÂRBU
Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Datum van aanneming : 16-12-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0497
Aantal ondertekenaars : 423 - 16-12-2010