Jens
ROHDE

Schriftelijke vragen - 8e zittingsperiode Jens ROHDE

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Removal centres EN

25-06-2018 E-003465/2018 Commissie

Protection of children EN

02-05-2018 E-002439/2018 Commissie

Protection of children EN

02-05-2018 E-002438/2018 Commissie

Swine fever EN

19-12-2017 P-007862/2017 Commissie

Roaming EN

28-09-2017 E-006038/2017 Commissie

Reunification of spouses EN

20-06-2017 E-004105/2017 Commissie

Flight delays EN

03-12-2015 E-015415/2015 Commissie