Danuta Maria
HÜBNER

Bijdragen aan plenaire debatten - 8e zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Terugtrekking van het VK uit de EU (debat) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-052-0000)

Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat) EN

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-550-0000)

Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat) EN

24-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-24(3-368-0000)

Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat) EN

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-141-0000)

Bankenunie - jaarverslag 2017 (debat) EN

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(2-009-0000)

Samenstelling van het Europees Parlement (debat) EN

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(3-009-0000)

Samenstelling van het Europees Parlement (debat) EN

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(3-082-0000)