Danuta Maria
HÜBNER

Verslag(en) - als rapporteur - 8e zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over de samenstelling van het Europees Parlement

26-01-2018 A8-0007/2018 PE608.038v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER Pedro SILVA PEREIRA

VERSLAG over de bankenunie - jaarverslag 2016

02-02-2017 A8-0019/2017 PE589.459v02-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

VERSLAG over de herziening van de kieswet van de Europese Unie

02-10-2015 A8-0286/2015 PE560.824v02-00 AFCO
Jo LEINEN Danuta Maria HÜBNER